PM

Ordet PM är en förkortning på ordet promemoria, kommer från latin och betyder "för minnet". Ofta används PM i akademiska sammanhang och är en text sakligt framställd och förankrad i konkret källmaterial. Vårt PM för dig som löpare är din heliga skrift, i den heliga skriften finns sanningen, i det här fallet sanningen om Sandsjöbacka Trail. Det du behöver veta om eventet finner du i vårt PM.